Đầm Sen Trip – Maido Agency
phone-icon

Đầm Sen Trip

Đầm Sen Trip

KHÔNG CẦN ĐI XA, CHỈ CẦN ĐI CÙNG NHAU

 

Trở lại những ngày còn thơ và bùng nổ năng lượng tại công viên Đầm Sen (khô), cả Account Manager cũng phải chịu thua với thử thách mang tên: "Tàu lượn siêu tốc".

 

In same category


Related by tags