Hướng Dẫn Set Up Google Ads Khi Không Có Keyword – Maido Agency
phone-icon

Hướng Dẫn Set Up Google Ads Khi Không Có Keyword

Hướng Dẫn Set Up Google Ads Khi Không Có Keyword

Chiến dịch mua sắm

Quảng cáo mua sắm là một trong những cách tốt nhất để quảng cáo doanh nghiệp bán sản phẩm trực tuyến, chẳng hạn như cửa hàng thương mại điện tử . Vì vậy, để quảng cáo bằng Quảng cáo mua sắm, bạn cần gửi sản phẩm của mình tới Google rồi thiết lập chiến dịch . Nhưng bạn sẽ không cần thêm bất kỳ từ khóa nào, giống như bạn làm với Chiến dịch tìm kiếm .

Trước tiên, bạn cần tạo tài khoản Google Merchant Center. Sau đó, bạn sẽ tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và gửi đến Merchant Center. Nguồn cấp dữ liệu sẽ được nhóm Google xem xét, thường trong vòng 72 giờ và nếu tất cả đều ổn, bạn có thể tạo Chiến dịch mua sắm trong Google Ads.

Và Quảng cáo sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trên Google khi mọi người tìm kiếm.

Chiến dịch hiển thị

Với Quảng cáo hiển thị hình ảnh , có nhiều tùy chọn nhắm mục tiêu có sẵn cho bạn. Và sử dụng nhắm mục tiêu theo từ khóa là một trong số đó. Tuy nhiên, có rất nhiều tùy chọn khác nên việc thêm từ khóa thường là một trong những tùy chọn nhắm mục tiêu ít được sử dụng hơn.

Một số tùy chọn nhắm mục tiêu ngoài nhắm mục tiêu dựa trên từ khóa bao gồm:

⁃ Vị trí – chọn các trang web và ứng dụng cụ thể để quảng cáo trên đó

⁃ Chủ đề – chọn chủ đề liên quan đến ngành hoặc lĩnh vực của bạn và hệ thống Google Ads sẽ tự động đặt quảng cáo của bạn trên các trang web và ứng dụng phù hợp nhất

⁃ Nhân khẩu học – nhắm mục tiêu đến mọi người dựa trên thông tin nhân khẩu học của họ như độ tuổi và giới tính. Và cũng nhắm mục tiêu đến mọi người dựa trên nhân khẩu học chi tiết như tình trạng cha mẹ, tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn

⁃ Tiếp thị lại – nhắm mục tiêu đến những người đã từng truy cập trang web của bạn trước đây, để bạn có thể đưa họ quay lại khi họ duyệt qua các trang web và ứng dụng là một phần của Mạng Hiển thị của Google.

Chiến dịch ứng dụng

Nếu có ứng dụng trên nền tảng Android và iOS, bạn có thể tạo Chiến dịch ứng dụng trong Google Ads để quảng cáo ứng dụng đó. Chiến dịch này sẽ giúp bạn tăng số lượt cài đặt cho ứng dụng của mình và cũng tăng cường mức độ tương tác cho những người đã tải xuống ứng dụng.

Giống như các loại chiến dịch khác mà tôi đã liệt kê ở đây, bạn sẽ không cần thực hiện bất kỳ nghiên cứu từ khóa nào và thêm từ khóa vào chiến dịch của mình.

Danh sách ứng dụng được nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và xuất hiện ở những vị trí phù hợp với ứng dụng của bạn.

Chiến dịch video

Chiến dịch video là một cách khác để quảng cáo trong Google Ads mà không cần sử dụng từ khóa. Bạn có thể quảng cáo trên YouTube và trên các trang web đối tác video để quảng bá video và trang web của mình.

Vì vậy, bạn có thể quảng cáo trên các video và kênh cụ thể có liên quan đến nội dung bạn muốn quảng cáo. Bạn có thể chọn những mục này riêng lẻ hoặc cho phép hệ thống nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Và tất nhiên bạn có thể sử dụng từ khóa, nhưng bạn không cần phải làm vậy.

Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất

Tối đa hóa hiệu suất là một loại chiến dịch mới tự động hóa hoạt động quảng cáo và nhắm mục tiêu của bạn. Và quảng cáo của bạn xuất hiện trên tất cả các mạng và nền tảng của Google để tiếp cận những người phù hợp nhất với bạn bằng một chiến dịch duy nhất. Vì vậy, bạn có thể chạy Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất để quảng cáo các sản phẩm mua sắm mà bạn đã tải lên Google Merchant Center.