NỘI DUNG BỊ CẤM KHI QUẢNG CÁO FACEBOOK (PHẦN 2) – Maido Agency
phone-icon

NỘI DUNG BỊ CẤM KHI QUẢNG CÁO FACEBOOK (PHẦN 2)

NỘI DUNG BỊ CẤM KHI QUẢNG CÁO FACEBOOK (PHẦN 2)

1. Nội dung giật gân

Không được chứa nội dung gây sốc, giật gân, mang tính kích động hoặc bạo lực quá mức.

2. Đặc điểm cá nhân

Không được chứa nội dung khẳng định hoặc ám chỉ các đặc điểm cá nhân.

3. Nội dung gây tranh cãi

Không được chứa nội dung khai thác tình hình khủng hoảng hay các vấn đề xã hội hoặc chính trị gây tranh cãi cho mục đích thương mại.

4. Trang đích không hoạt động

Bài viết không được chuyển mọi người đến trang đích không hoạt động.

5. Hoạt động lừa đảo hoặc gian dối

Bài viết không được quảng bá sản phẩm/dịch vụ nhằm mục đích hỗ trợ người dùng tham gia vào các hoạt động lừa đảo hoặc gian dối.

6. Ngữ pháp và ngôn từ tục tĩu

Không được chứa lời lẽ tục tĩu hay nội dung sai ngữ pháp và dấu câu. Biểu tượng, số, chữ cái phải được sử dụng đúng cách và không nhằm mục đích né tránh quy trình xét duyệt.