Số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam từ 2019 đến 2028 – Maido Agency
phone-icon

Số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam từ 2019 đến 2028

Số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam từ 2019 đến 2028

Số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng từ năm 2024 đến năm 2028 với tổng số 5,6 triệu người dùng (+10,2%). Sự gia tăng tổng thể này không diễn ra liên tục, đặc biệt là không phải vào năm 2027 và 2028. Cơ sở người dùng Facebook ước tính lên tới 60,54 triệu người dùng vào năm 2028. Đáng chú ý, số lượng người dùng Facebook liên tục tăng trong những năm qua.

Dữ liệu thống kê người dùng Facebook tại Việt Nam từ năm 2019 - 2028

Số liệu người dùng, được hiển thị ở đây về nền tảng facebook, đã được ước tính bằng cách tính đến hồ sơ công ty hoặc tài liệu báo chí, nghiên cứu thứ cấp, lượt tải xuống ứng dụng và dữ liệu lưu lượng truy cập. Chúng đề cập đến số người dùng hoạt động trung bình hàng tháng trong khoảng thời gian đó và chỉ tính nhiều tài khoản theo người một lần. Dữ liệu được hiển thị là một đoạn trích từ Chỉ số thị trường chính (KMI) của Statista. KMI là tập hợp các chỉ số sơ cấp và thứ cấp về môi trường kinh tế vĩ mô, nhân khẩu học và công nghệ ở hơn 150 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Tất cả các chỉ số đều có nguồn gốc từ các cơ quan thống kê quốc tế và quốc gia, hiệp hội thương mại và báo chí thương mại và chúng được xử lý để tạo ra các bộ dữ liệu có thể so sánh được.