Thống kê về mức tăng trưởng và người dùng Facebook cần biết vào năm 20 – Maido Agency
phone-icon

Thống kê về mức tăng trưởng và người dùng Facebook cần biết vào năm 2024

Thống kê về mức tăng trưởng và người dùng Facebook cần biết vào năm 2024

Theo báo cáo nhà đầu tư gần đây nhất của Facebook, Facebook hiện có 3,049 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.

Hơn nữa, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Facebook hiện ở mức 2,085 tỷ người, nghĩa là 68,38% tổng số người dùng hàng tháng đăng nhập trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn mỗi ngày.

Số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Facebook

Người dùng hoạt động hàng tháng chính thức (MAU): Người dùng hoạt động hàng tháng hoặc MAU được định nghĩa là người dùng đã đăng ký và đăng nhập của Facebook đã truy cập trang web thông qua ứng dụng thiết bị di động hoặc trình duyệt web trong 30 ngày qua kể từ ngày đo lường.

Thống kê chính:

Facebook hiện có 3,049 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng (MAU)

Báo cáo của các nhà đầu tư quý trước cho thấy MAU tăng 3,08% so với cùng kỳ năm trước

  • 68,38% người dùng hàng tháng sẽ đăng nhập hàng ngày trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn
  • 57,53% người dùng Internet tích cực trên thế giới truy cập Facebook mỗi tháng
  • 37,75% tổng dân số thế giới sử dụng Facebook mỗi tháng
  • Nếu gộp số người sử dụng Facebook theo các châu lục, nó sẽ vượt qua tổng dân số của Châu Phi, Châu Âu và Bắc Mỹ cộng lại.
  • 98,5% tài khoản người dùng truy cập nền tảng qua điện thoại di động
 Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook

Facebook hiện có trung bình 2,085 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày (DAU)

Báo cáo của nhà đầu tư quý trước cho thấy tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước

  • 68,38% người dùng hàng tháng sẽ đăng nhập hàng ngày trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn
  • 39,34% người dùng internet tích cực trên thế giới truy cập Facebook hàng ngày
  • 25,82% tổng dân số thế giới sử dụng Facebook hàng ngày
  • 98,5% tài khoản người dùng truy cập nền tảng qua điện thoại di động