Data Deletion Instruction – Maido Agency
phone-icon

Hướng dẫn xóa dữ liệu hoạt động trên Facebook:

  1. Đầu tiên, vào Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn. Nhấp vào "Cài đặt".
  2. Tiếp theo, đi đến "Ứng dụng và Trang web" và bạn sẽ thấy tất cả các hoạt động của Ứng dụng.
  3. Chọn hộp tùy chọn cho "Maido Agency LOGIN".
  4. Nhấp vào nút "Xóa".

Yêu cầu xóa dữ liệu tài khoản người dùng:

Nếu bạn muốn xóa dữ liệu tài khoản người dùng, bạn phải yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn. Khi tài khoản người dùng của Maido Agency của bạn không còn cần thiết trong tương lai, vui lòng gửi yêu cầu của bạn kèm email đăng ký tài khoản tới contact@maido.agency. Tài khoản của bạn sẽ được xóa và tất cả dữ liệu sẽ không còn được lưu trữ.