Cách Hủy Và Xóa Tài Khoản Google Ads – Maido Agency
phone-icon

Cách Hủy Và Xóa Tài Khoản Google Ads

Cách Hủy Và Xóa Tài Khoản Google Ads

Cách hủy tài khoản Google Ads

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn

  2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấp vào “Cài đặt” (tìm biểu tượng công cụ) và chọn 'Tùy chọn' từ trình đơn thả xuống.

  3. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn phần 'Trạng thái tài khoản' và nhấp vào tùy chọn đó.

  4. Cuối cùng, nhấp vào 'Hủy tài khoản của tôi'.

Tài khoản của bạn bây giờ sẽ bị hủy.

Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể hủy tài khoản Google Ads nếu bạn có quyền truy cập quản trị vào tài khoản của mình và bạn đã thiết lập thông tin thanh toán cho tài khoản đó.

Nếu bạn hủy một trong các tài khoản được quản lý của mình, bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý sở hữu tài khoản đó.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tài khoản Google Ads của bạn bị hủy

Khi bạn hủy tài khoản của mình, tất cả các chiến dịch đang hoạt động của bạn sẽ tự động dừng và quảng cáo sẽ bị tạm dừng trong vòng 24 giờ. 

Nếu bạn có tín dụng hoặc số dư được hoàn lại trong tài khoản của mình, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng bốn tuần bằng phương thức thanh toán bạn đã sử dụng trong chiến dịch của mình.

Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải thanh toán mọi chi phí tích lũy trong tài khoản của mình. Google sẽ tính phí cho bạn chi phí mà quảng cáo của bạn đã tích lũy trước khi hủy tài khoản chưa được lập hóa đơn trong vòng 31 ngày kể từ ngày hủy.

Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể kích hoạt lại tài khoản đã hủy của mình để tạo lại chiến dịch!

Cách xóa tài khoản Google Ads

Dưới đây là các bước để xóa tài khoản Google Ads:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Ở góc trên bên phải của trang, nhấp vào ảnh hồ sơ/tên người dùng Gmail của bạn và chọn 'Quản lý tài khoản Google của bạn' từ menu thả xuống.
  1. Tìm tab 'Dữ liệu và Quyền riêng tư' ở phía bên trái của trang và nhấp vào tab đó.
  2. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy 'Tùy chọn khác' và nhấp vào nó.
  3. Tại đây, nhấp vào 'Xóa tài khoản Google của bạn'.

Việc xóa Tài khoản Google sẽ tự động xóa tài khoản Google Ads của bạn. Trên thực tế, nó sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi các dịch vụ khác của Google bao gồm Google Play, Gmail, Hangouts, YouTube, v.v.

Điều này cũng có nghĩa là mọi tài khoản sản phẩm của Google được liên kết với tài khoản đã xóa sẽ không thể truy cập được.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc xóa tài khoản Google là vĩnh viễn. Sau khi xóa, bạn sẽ không thể khôi phục bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc sử dụng cùng tên người dùng nữa. 

Do đó, nếu bạn chắc chắn muốn xóa tài khoản của mình, hãy đảm bảo sao lưu mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản đó trước khi thực hiện.

Những vấn đề bạn có thể gặp phải

Có một số vấn đề bạn có thể gặp phải khi hủy và xóa tài khoản Google Ads của mình.

Đầu tiên, bạn có thể không có quyền truy cập cần thiết để làm như vậy và sẽ cần liên hệ với chuyên gia Google Ads để được trợ giúp. Ngay cả khi bạn có quyền truy cập phù hợp, có thể bạn sẽ không tìm thấy tùy chọn 'hủy tài khoản của tôi', nghĩa là bạn không đủ điều kiện để hủy.

Ngoài ra, đôi khi chi phí chưa được lập hóa đơn có thể quá cao và gây ra các khoản phí không mong muốn trên tài khoản của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo xem xét tất cả chi phí trước khi hủy tài khoản của bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với việc hủy hoặc xóa tài khoản Google Ads của mình, tốt nhất bạn nên liên hệ với Google Ads để được hỗ trợ. Họ sẽ có thể giúp đỡ bạn.